2020-05-07 14:33:41

Bardzo ciekawy projekt w naszej obudowie od http://www.moontech.pl


Urządzenie do monitoringu temperatury i wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach. Docelowo również w przestrzeniach magazynowych, muzeach czy bibliotekach, czyli tam, gdzie ważny jest też histogram zmian tych wartości w czasie. Do projektu wykorzystane zostały obudowy Kradex Z5JA lub Z5J (na zdjęciu obudowa Z5JA). W środku znajduje się układ ATMEGA328p z układem ESP8266-01 do łączności po WiFi. Zegar czasu rzeczywistego odczytywany jest z serwerów czasu po protokole NTP. Pomiar temperatury i wilgotności dokonywany jest za pomocą czujnika DHT21 charakteryzującego się błędem pomiarowym temperatury 0,5 stopnia C oraz wilgotności 3%. Dane wysyłane są za pomocą mqtt do Raspberry PI gdzie na nim uruchomiony jest demon w Pythonie. Demon ten jako subskrybent kolejki mqtt opartej na Mosquito odczytuje wartości i umieszcza je w bazie danych influxDB. Oprócz tego na Raspberry PI zainstalowana jest Grafana pobierająca dane z bazy influxDB. Dzięki Grafanie możliwy jest zdalny odczyt temperatury i wilgotności wraz z wykresami histogramów tych wartości z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.