Powiadomienie

Formularz próbki

Formularz próbki

Informacja: wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z automatycznym otrzymaniem próbki produktu. Formularz służy przesłaniu zapytania o przyznanie bezpłatnej próbki produktu i jest rozpatrywany indywidualnie. Jako próbkę można otrzymać 1 sztukę obudowy.
Z możliwości otrzymania próbki wyłączone są następujące produkty: PŁYTKA UNIWERSALNA PCB, ZP240.190.105 SET, IOT.ZPSET1812 oraz IOT.ZPSET1510