Polityka Prywatności

Deklaracje prywatności dla Kradex Robert Radzikowski (www.kradex.com.pl)

Informacje zawarte w niniejszej deklaracji dotyczą przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem i mają na celu w szczególności poinformowanie użytkownika o zakresie przetwarzania, celach przetwarzania, odbiorcach, podstawach prawnych, okresach przechowywania i prawach użytkownika. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. Osoby (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”), w tym na przykład imię i nazwisko, adres lub adres e-mail. Przetwarzanie „danych osobowych” oznacza w szczególności gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i przesyłanie takich danych.

I. Nazwa i adres Administratora danych

Administrator danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych to:

Kradex Krzysztof Radzikowski
Naddnieprzańska 32
04-205 Warszawa
Polska
E-Mail: kradex@kradex.com.pl
Strona internetowa: www.kradex.com.pl

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować przy użyciu następujących danych:

Imię Nazwisko
Stanowisko
Firma
Ulica
Kod pocztowy Miasto
Tel: +48 telefon
Strona internetowa: www.kradex.com.pl
E-Mail: iod@kradex.com.pl

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, niezbędnych do realizacji działań przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub przetwarzanie zostanie ograniczone, gdy tylko przestanie obowiązywać cel przechowywania. W niektórych przypadkach dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w: przepisach UE, przepisach prawa lub innych przepisach, którym podlega administrator danych.

IV. Zabezpieczenia strony internetowej i tworzenie plików z logami

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego urządzenia dostępowego (komputera, smartfonu, tabletu itp.).

Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o używanym typie przeglądarki i jej wersji

 • System operacyjny łączącego się urządzenia

 • Adres IP łączącego się urządzenia

 • Data i godzina dostępu

 • Stronę internetową, z której system urządzenia dostępowego dociera do naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików logów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do urządzenia użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w plikach logów, aby zapewnić funkcjonalność witryny.

Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych lub innych nie odbywają się w tym kontekście.

Nasz interes prawny w przetwarzaniu danych jest również zawarty w tych celach przetwarzania.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych do udostępniania strony internetowej ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach log, nastąpi to najpóźniej po dwóch miesiącach. Dalsze przechowywanie jest możliwe. W tym przypadku jednak adresy IP użytkowników są usuwane lub stają się anonimowe, tak że identyfikacja dostępu klienta nie jest już możliwa.

V. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej lub poprzez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę, po wyrażeniu zgody plik cookie może być przechowany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki, gdy strona jest ponownie odwiedzana.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Opcje prywatności i zgody wyrażone przez użytkownika

 • Ustawienia języka

 • Dane logowania

 • Ustawienia wyskakujących okienek

 • Zawartość koszyka

 • Anonimowy identyfikator użytkownika

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z plików cookie jest uproszczenie korzystania z naszej witryny dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Pliki cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących zastosowań:

 • Możliwość zastosowania ustawień dozwolonych typów plików cookie

 • Możliwość zastosowania ustawień językowych

 • Techniczna implementacja funkcji logowania

 • Możliwość zachowania stanu widoczności jednorazowych popup’ów

 • Zawartość koszyka współdzielona w oknach/kartach przeglądarki

 • Anonimowa analiza użycia przy użyciu anonimowego identyfikatora użytkownika

Anonimowy identyfikator użytkownika służy do poprawy jakości naszej witryny i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie uczymy się, jak strona jest używana i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

W tych celach zawarty jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.

4. Czas przechowywania

Przed wysłaniem dowolnego pliku cookie, strona internetowa poprosi o stosowną zgodę, rozgraniczoną na kilka kategorii. Zmiana zgód może się odbyć przez wybranie stosownej opcji na stronie . Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy i są przesyłane do naszej witryny. Dlatego też jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Dodatkowo również możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, korzystanie z wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe.

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej i podasz nam swój adres e-mail także w celach otrzymania newslettera, możemy później użyć go do wysłania newslettera, w którym będziemy regularnie informować o nowościach związanych z Kradex (np. nowe produkty, imprezy społecznościowe, specjalne promocje, nasz aktualny katalog i, jeśli dotyczy, oferty dotyczące naszych produktów) Dane z pól wejściowych są przesyłane do nas podczas rejestracji:

 • Adres e-mail

Ponadto następujące dane są zbierane podczas rejestracji:

 • Adres IP lączącego się urządzenia

 • Data i godzina rejestracji

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną wysyłania newslettera i związanego z nim przetwarzania adresu e-mail jest art. 13 ust. 2 dyrektywy EU Privacy Directive (2002/58/EC)

Podstawą prawną do gromadzenia dalszych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

W tym przypadku, gromadzenie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera zawierającego informacje o nowych produktach, wydarzeniach społecznościowych, specjalnych promocjach, aktualnym katalogu i, w stosownych przypadkach, ofertach dotyczących naszych produktów. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub wykorzystanego adresu e-mail. To stanowi również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie będzie już aktualny. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany, dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec otrzymywania biuletynu, przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeśli będziemy potrzebować adresu e-mail użytkownika do dalszych celów (patrz dalsze szczegóły w tej deklaracji prywatności danych), usunięcie zostanie zastąpione odpowiednim ograniczeniem przetwarzania, tj. Nie będziemy już używać adresu e-mail do wysyłania newslettera.

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji będą zazwyczaj usuwane po upływie dwóch miesięcy.

5. Możliwość sprzeciwu i cofnięcia zgody

Użytkownik, może w dowolnym momencie sprzeciwić się wysłaniu biuletynu. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera w ustawieniach swojego konta. W przypadku sprzeciwu nie powstają żadne inne koszty niż koszty przesłania sprzeciwu.

VII. Zapytania użytkowników za pomocą formularza kontaktowego, E-maila i Facebooka

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie znajdują się formularze kontaktowe, które można wykorzystać do nawiązania kontaktu. Jeśli użytkownik korzysta z tej opcji, dane wprowadzone w polach wejściowych są przesyłane i zapisywane wraz z czasem zapytania. Ponadto zapisywany jest adres IP łączącego się urządzenia.

Możliwe jest również skontaktowanie się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane pocztą elektroniczną będą przechowywane.

Ponadto możliwy jest kontakt za pośrednictwem Facebooka. Możesz napisać do nas wiadomość ze swojego profilu na Facebooku. Nazwa Twojego profilu na Facebooku i, jeśli ma to zastosowanie, twoje imię i nazwisko zostaną przesłane do nas.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i, o ile dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest obsługa zapytań, w szczególności zamówień, zapytań ofertowych i obsługa innych zapytań. Przetwarzanie danych osobowych służy wyłącznie do obsługi zapytania kontaktowego lub wykonania zleconej umowy sprzedaży. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie będzie już aktualny. W przypadku danych osobowych z pól wprowadzania formularza kontaktowego i tych, które zostały wysłane pocztą e-mail, ma to miejsce w przypadku zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została rozwiązana.

Jeśli dane które są zberane w trakcie komunikacji e-mailowej lub za pomocą formularza kontaktowego, a które jesteśmy zobowiązani przechowywać z powodu prawa podatkowego, handlowego lub innych przepisów, nie zostaną one usunięte do czasu upływu odpowiednich okresów przechowywania. Podstawą prawną dla tego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po dwóch miesiącach.

VIII. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania konta poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do pól wejściowych i przesyłane do nas i zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas rejestracji rejestrowane są następujące dane:

 • Adres e-mail

 • Hasło

 • Adres do fakturowania i wysyłki

W momencie rejestracji przechowywane są również następujące dane:

 • Adres IP użytkownika

 • Data i godzina rejestracji

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest opcjonalna i używana do realizacji umowów sprzedaży z użytkownikiem i/lub do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Podane dane osobowe służą do identyfikacji użytkownika poprzez utworzenie konta użytkownika. Utworzenie konta użytkownika umożliwia szybkie tworzenie, zarządzanie i wykorzystywanie danych na fakturę, łatwe sprawdzanie statusu zamówienia i historii zamówień.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie będzie już aktualny. W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji jest to zazwyczaj przypadek, w którym konto użytkownika zostało usunięte.

Jeśli dane które zostaną zebrane w trakcie rejestracji, a które jesteśmy zobowiązani przechowywać z powodu prawa podatkowego lub handlowego lub innych przepisów, nie zostaną one usunięte do czasu upływu odpowiednich okresów przechowywania. Podstawą prawną dla tego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Możliwość sprzeciwu i wycofania zgody

Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Napisz do nas wiadomość na następujący adres:

E-mail: kradex@kradex.com.pl

Lub użyj przycisku Usuń konto na stronie Ustawienia konta.

Jeśli dane są wymagane do wykonania umowy lub do podjęcia czynności przed zawarciem umowy lub jeśli istnieją prawne obowiązki składowania, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają usunięcia. Jeśli usunięcie nie jest możliwe, przetwarzanie może być ograniczone.

IX. Wysyłka

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Zamawiając towary z wysyłką w naszym sklepie, ważne jest dla nas monitorowanie bezpieczeństwa wysyłki, a tym samym jej ochrona przed potencjalnym nadużyciem. W ramach procesu wysyłki w sklepie przetwarzane są między innymi następujące dane:

 • IP

 • Adres e-mail

 • Język, w który jest użyty na sklepie

 • Identyfikator konta użytkownika

 • Szczegóły zamówienia

Dane dotyczące wysyłki (pełny adres, imię, nazwisko, telefon osoby kontaktowej itp.) Nie są wyraźnie gromadzone przez nas, ale przez odpowiednich dostawców usług wysyłkowych. W celu przetworzenia wysyłki współpracujemy przede wszystkim z europejskim dostawcą usług GLS i DPD.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest zarządzanie wysyłką i śledzenie dostarczenia przesyłki, w szczególności w celu rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących wysyłki/płatności. To także nasze uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie będzie już podawany. Dzieje się tak, gdy tylko wysyłka zostanie zakończona i zapewniono, że zamówienie zostało poprawnie dostarczone.

Jeśli dane które są zbierane w trakcie operacji płatniczych, a które jesteśmy zobowiązani przechowywać z powodu prawa podatkowego, handlowego lub innych przepisów, nie zostaną one usunięte do czasu upływu odpowiednich okresów przechowywania. Podstawą prawną dla tego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Odbiorcy danych (i transfer do kraju trzeciego)

W ramach wysyłki prześlemy dane określone w punkcie IX. Nr 1. do wybranego przez klienta dostawcę usług: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo, Polska lub DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Polska . Następnie wybrany przez klienta dostawaca usług wysyłkowych gromadzi dla nas dane dotyczące wysyłki jako procesor kontraktu (por. Art. 28 GDPR) i przetwarza wysyłkę.

X. Płatność i weryfikacja płatności

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Płacąc za towary w naszym sklepie, ważne jest dla nas monitorowanie bezpieczeństwa transakcji płatniczych i legalności płatności, a tym samym ochrona danych płatniczych przed potencjalnym nadużyciem. W ramach procesu płatności w sklepie przetwarzane są między innymi następujące dane:

 • IP

 • Adres e-mail

 • Język, w który jest użyty na sklepie

 • Identyfikator konta użytkownika

 • Szczegóły zamówienia

Dane dotyczące płatności (numer konta, numer karty kredytowej itp.) Nie są wyraźnie gromadzone przez nas, ale przez odpowiednich dostawców usług płatniczych. W celu przetworzenia płatności współpracujemy przede wszystkim z europejskim dostawcą usług Płatności24?.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i, o ile dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest zarządzanie transakcją płatniczą i weryfikacja jej legalności, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom i rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących płatności. To także nasze uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy cel ich gromadzenia nie będzie już podawany. Dzieje się tak, gdy tylko kontrola odpowiadającej transakcji płatniczej zostanie zakończona i zapewniono, że odpowiednia płatność została dokonana zgodnie z prawem.

Jeśli dane które są zbierane w trakcie operacji płatniczych, a które jesteśmy zobowiązani przechowywać z powodu prawa podatkowego, handlowego lub innych przepisów, nie zostaną one usunięte do czasu upływu odpowiednich okresów przechowywania. Podstawą prawną dla tego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Odbiorcy danych (i transfer do kraju trzeciego)

dodać inne przelewy24/whatever (nie wiem czy będzie paypal I czy będzie cokolwiek innego, narazie słyszałem jedynie o przelewy24), wymieniając wszystkich (ayden to przykład)

W ramach płatności prześlemy dane określone w punkcie X. Nr 1. do dostawcy usług Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Następnie Adyen gromadzi dla nas dane dotyczące płatności jako procesor kontraktu (por. Art. 28 GDPR) i przetwarza płatność. Adyen przechowuje dane dotyczące płatności tylko w Europie.

W ramach płatności za pośrednictwem PayPal Adyen przekaże informacje opisane w punkcie X. Nr 1. dostawcy usług płatniczych PayPal Inc., aby firma PayPal Inc. mogła wykonać płatność. Dalsza płatność, w szczególności zbieranie danych dotyczących płatności, zostanie dokonana za pośrednictwem PayPal Inc za pośrednictwem konta PayPal. Jest to regulowane polityką prywatności PayPal Inc.

XI. Analiza web z Google Analytics

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z Google Universal Analytics, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Universal Analytics korzysta z „plików cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerach użytkowników, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja IP została aktywowana na tej stronie, aby adresy IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostały wcześniej skrócone. W niektórych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie i do zapewnienia operatorowi witryny dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internet. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście Google Universal Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przed uruchomieniem zewnętrznych skryptów Google, strona internetowa poprosi o stosowną zgodę. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne skrypty firmy Google.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych użytkownika przez Google Analytics umożliwia nam analizę zachowań użytkowników w zakresie przeglądania strony. Jesteśmy w stanie zebrać informacje o wykorzystaniu poszczególnych składników naszej strony internetowej, oceniając uzyskane dane. To pomaga nam stale ulepszać naszą stronę i jej łatwość obsługi. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Poprzez anonimizację adresu IP zainteresowanie użytkowników ochroną ich danych osobowych jest wystarczająco brane pod uwagę.

4. Czas przechowywania

Przed uruchomieniem zewnętrznych skryptów Google, strona internetowa poprosi o stosowną zgodę. Zmiana zgód może się odbyć przez wybranie stosownej opcji na stronie . Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy i są przesyłane do naszej witryny. Dlatego też jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Dodatkowo również możesz wyłączyć lub ograniczyć transmisję plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, korzystanie z wszystkich funkcji witryny może nie być możliwe.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych opisanych powyżej w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia dozwolonych typów plików cookie na naszej stronie lub korzystając z dodatku dezaktywującego dla przeglądarek z Google Analytics pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Nie będą już przesyłane dane do Google Universal Analytics.

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Universal Analytics, klikając ten link. Ustawiony plik cookie umożliwia rezygnację z gromadzenia Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009

5. Odbiorca danych i transfer do kraju trzeciego

Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadkach, w których dane osobowe są przesyłane do USA, zezwala się na transfer do Google Inc. w USA. Firma została certyfikowana zgodnie z wymogami Tarczy Prywatności UE-USA. Na podstawie art. 25 ust. 6 Dyrektywy UE w sprawie danych osobowych (1995 r.), Komisja UE wydała decyzję w sprawie adekwatności w formie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza prywatności UE-USA jest umową międzyrządową między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Umowa ta reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do USA. Procedura samocertyfikacji prowadzona przez przedsiębiorstwa pod nadzorem władz USA zapewnia, że tylko firmy, które przestrzegają ochrony danych, są równoważne z danymi przetwarzanymi przez UE w USA w USA. Google Inc. jest certyfikowany zgodnie z wymogami Tarczy Prywatności UE-USA. Zapewnia to odpowiedni poziom ochrony wyznaczonym odbiorcom, pomimo braku uchwały adekwatności Komisji Europejskiej w rozumieniu art. 45 RODO.

XII. Inni odbiorcy danych osobowych (tylko UE)

W celu zapewnienia działania naszej strony internetowej korzystamy z usług innych dostawców usług, w tym obsługi przesyłek I płatności, z których każdy ma siedzibę w Unii Europejskiej, którzy przetwarzają dane przechowywane przez nich wyłącznie w naszym imieniu jako przetwórcy zgodnie z art. 28 RODO.

XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu RODO i masz następujące prawa w stosunku do administratora (w przypadku spełnienia dalszych warunków określonych w odpowiednich przepisach, jeśli dotyczy):

 • Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO

 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO

 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

 • Prawo do powiadomienia zgodnie z art. 19 RODO

 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

 • Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu zgodnie z art. 22 RODO

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO

Aby uzyskać te prawa, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

Bez uprzedzeń do jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych, masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywasz, pracujesz lub podejrzewasz o naruszenie, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do ciebie narusza RODO.