2020-06-09 05:43:46

Następny ciekawy projekt w naszej obudowie od Moontech!

Tym razem jest to urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz jego zanieczyszczenia, czyli pomiarów PM10 i PM2.5

Dane pomiarowe wysyłane są przez MQTT do Raspberry Pi gdzie jest stworzony jest monitoring parametrów obecnych jak i histogramy tych wielkości.

Całość znajduje się w obudowie Z4AW.