Powiadomienie

Reklamacje

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

Aby zgłosić reklamację prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy
  • telefon kontaktowy
  • e-mail
  • nr zamówienia/FV
  • data zakupu
  • indeks reklamowanego produktu
  • opis wady
  • zdjęcia produktu oraz kartonu

i wysłanie ich na adres: reklamacje@kradex.com.pl

Reklamacja rozpatrywana jest
do 2 miesięcy po zakupie.

Złożona reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.

W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Kradex informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.